Domestic 70 Gbps
BGP Network
3 Major Operators
10 Gbps with TRUE
20 Gbps with CAT
40 Gbps with TOT
International 175 Mbps
CAT 150 Mbps
True 25 Mbps
100% Uptime Guarantee
24x7x365 Support
State-of-the-Art Data Center
RackJumper ให้คุณมากกว่า
บริการ ถูก เร็ว แรง ไม่มีล่ม!
Sales : 02-639-7744 ext 103
086-019-4000

          Rack Jumper IDC เรา ได้จัดสภาพแวดล้อมของห้อง Data center ไว้ตามแบบมาตรฐานสากล พร้อมติดตั้งจัดวางได้ทันที เพื่อให้อุปกรณ์ที่จะนำมาวางภายในห้อง Data center ของเรา รีดเร้นประสิทธิภาพออกมาได้มากที่สุด รวมถึงความมั่นใจต่อระบบจัดการด้านต่าง ๆ ภายในห้องอย่าง ระบบการจ่ายไฟฟ้า ระบบควบคุมอุณหภูมิห้อง ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบรักษาความปลอดภัยการจัดวางอุปกณ์ภายในห้อง ไม่ทำให้แออัดจนเกินไป โดยมีพื้นที่เซอร์วิสยาวตลอดแนว พร้อมอุปกรณ์มอนิเตอร์ให้บริการภายในห้อง Data center เมื่อต้องการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องเซิร์ฟเวอร์เพื่อติดตั้ง หรือจัดการกับระบบ

     Rack Jumper IDC มีพื้นที่กว้างขางในการรองรับการใช้บริการ Colocation ทุกรูปแบบ

     Cooling System Rack Jumper ติดตั้งระบบ Precision Air-comditioning System ควบคุมได้ทั้งอุณหภูมิ ความชื้น ทิศทางลมจากใต้พื้น

     Raised Floor System มีการยกระดับพื้นห้องเพื่อการเก็บสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยรวมถึงการระบายอากาศเย็น ปูด้วยแผ่น perforated ระบายอากาศ สามารถรับแรงกดได้ขนาด 1000 kg/m2

     ที่ตึกการสื่อสารแห่งประเทศไทยนั้น มีระบบไฟฟ้าหล่อเลี้ยงเข้าสู่ภายในอาคาร 2 แหล่ง คือ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต และจากการไฟฟ้านครหลวง โดยทำการ back up กันอัติโนมัติด้วยระบบ ATS (Automatic Transfer System)

     Access Control System ในส่วนของห้อง IDCทาง Rackjumper มีระบบสแกนลายนิ้วมือก่อนเข้าห้อง เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้า-ออก ภายในห้อง Data center ได้

     Online Support การจัดการมาตรฐานความปลอดภัย Rack Jumper IDC เรามีเจ้าหน้าที่ NOC ประจำ IDC เพื่อค่อยช่วยเหลือลูกค้าที่ต้องการติดต่อกับห้อง IDC ตลอด 24 ชั่วโมง

     Halotron fire extinguisher ถังดับเพลิงชนิดแก๊ส Halotron ซึ่งไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิค และไม่เป็นพิษต่อมนุษย์ โดยที่ ISPIO IDC จะมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมด้านการ ป้องกันอัคคีภัยมาแล้ว เฝ้าอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง

     Smoke detector จะคอยตรวจจับควันซึ่งเกิดจากการไหม้ เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับได้รับควันเกินระดับที่กำหนด ระบบจะส่งสัญญาณเตือนขึ้นมาให้ เจ้าหน้าที่ดำเนินการใดๆ ก่อนที่จะเกิดการลุกลามบานปลายขึ้น

     CCTV กล้องวงจรปิด CCTV เป็นชนิดกล้อง IP CCTV บันทึกข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง และทำการสำรองข้อมูลทุก 30 วัน

สนใจติดต่อ 086-0194000