Domestic 70 Gbps
BGP Network
3 Major Operators
10 Gbps with TRUE
20 Gbps with CAT
40 Gbps with TOT
International 175 Mbps
CAT 150 Mbps
True 25 Mbps
100% Uptime Guarantee
24x7x365 Support
State-of-the-Art Data Center
RackJumper ให้คุณมากกว่า
บริการ ถูก เร็ว แรง ไม่มีล่ม!
Sales : 02-639-7744 ext 103
086-019-4000


Co-location Service


       บริการเช่าพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ เป็นบริการที่ให้คุณสามารถนำ Web Server Database Server หรืออุปกรณ์ไอทีต่างๆ ที่จำเป็นไปฝากวางไว้กับผู้ให้บริการInternet Data Center เพื่อเชื่อมต่อสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยทำสัญญาเช่าพื้นที่ในการวางเซิร์ฟเวอร์และคิดค่าบริการเป็นรายเดือน ซึ่งคุณก็ยังสามารถ เข้าไปดำเนินการจัดการ ควบคุม แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือดำเนินการใดกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์และระบบของคุณได้อย่างเต็มที่ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดีและระบบความปลอดภัยชั้นเยี่ยม

Facility and network


          Rack Jumper IDC มีการจัดสภาพแวดล้อมของห้อง Data Center ตามรูปแบบมาตรฐานสากล พร้อมรองรับการติดตั้ง จัดวางได้ทันที เพื่อให้อุปกรณ์ที่จะนำมาจัดวางในห้อง Data Center ได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงสร้างความมั่นใจต่อระบบจัดการด้านต่างๆ เช่น ระบบจ่ายกะแสไฟฟ้า ระบบควบคุมอุณหภูมิห้อง ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบรักษาความปลอดภัย รวมถึงการจัดวางอุปกรณ์ภายในห้องที่ไม่จัดวางให้เกิดความแออัดมากจนเกินไป โดยมีพื้นที่สำหรับเซอร์วิสที่ยาวตลอดแนว พร้อมอุปกรณ์สำหรับมอนิเตอร์ไว้สำหรับให้บริการในห้อง Data Center สามารถใช้งานได้ทันทีหากต้องการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องเซิฟเวอร์เพื่อติดตั้งหรือจัดการระบบ     RackJumper จัดเตรียม Bandwidth ความเร็วสูงเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าของเรา

  • 175 Mbps International bandwidth
  • 70 Gbps Domestic bandwidth

     Cooling System Rack Jumper มีการติดตั้งระบบ Precision Air-comditioning System เพื่อการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นและทิศทางลงจากใต้พื้น

     Raised Floor System มีการยกระดับพื้นห้องเพื่อการเก็บสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลเพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงการระบายอากาศเย็น อีกทั้งยังปูพื้นด้วยแผ่น perforated สามารถรองรับแรงกดได้ถึง 1,000 kg/m2

     ที่อาคารการสื่อสารแห่งประเทศไทย (อาคาร กสท.) มีระบบไฟฟ้าเข้าสู่อาคาร 2 แหล่ง คือ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต และจากการไฟฟ้านครหลวง โดยทำการ Back up แบบอัตโนมัติด้วยระบบ ATS (Automatic Transfer System)

     Access Control System ในส่วนของห้อง Data Center ของ Rackjumper มีระบบสแกนลายนิ้วมือก่อนเข้าห้อง เพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้อง Data Center และเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในห้อง Data Center ได้

     Rackjumper มีเจ้าหน้าที่ประจำ Data Center ที่คอยช่วยเหลือลูกค้าที่ต้องการติดต่อ หรือแจ้งปัญหาต่างๆกับทาง Rackjumper ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ( 7*24*365 )

     Rackjumper IDC เลือกใช้ถังดับเพลิงชนิดแก๊ส Halotron ซึ่งไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิค และไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ โดยเจ้าหน้าที่ประจำ Rackjumper IDC ทุกคนผ่านการอบรมด้านการป้องกันอัคคีภัยมาเป็นอย่างดี และดูแลห้อง Data Center ตลอด 24 ชั่วโมง

     Smoke detector จะคอยตรวจจับควันซึ่งเกิดจากการไหม้ เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับได้รับควันเกินระดับที่กำหนด ระบบจะส่งสัญญาณเตือนขึ้นมาให้ เจ้าหน้าที่ดำเนินการใดๆ ก่อนที่จะเกิดการลุกลามบานปลายขึ้น

     CCTV กล้องวงจรปิด CCTV เป็นชนิดกล้อง IP CCTV บันทึกข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง และทำการสำรองข้อมูลทุก 30 วัน

สนใจติดต่อ 086-0194000